Відділ високотемпературної термогазодинаміки

Інституту   технічної   теплофізики IТТФ НАН   України     триколор union jack

• Новини   • Про нас   • Теми   • Нагороди   • Зв'язки   • База   • Видання   • Кадри   • Семінари  


Експериментальна база

Стенд
С.В.Шевцов, А.А.Халатов, Фото О.Лісовського

•  Газифікатор оберненого типу
 (50 кВт) з вихоровою
 системою очищення,
•  Камера згоряння (20 кВт), що
 працює на відпрацьованій
 моторній оливі,
•  Двостадійна камера згоряння
 (20 кВт) що працює на біомасі,
 з вихоровим ежектором,
•  Теплогенератор (25 кВт) для
 дослідження горіння
 паливних сумішей біомаса-
 буре вугілля, біомаса-торф,
•  Стенд для дослідження тепло-
 обміну та гідродинаміки біля
 поверхонь з локально-
 вихоровими інтенсифікаторами,
•  Стенд для дослідження
 тепломасообміну та
 гідродинаміки в обертових
 газорідинних течіях.
•  Вихорові млини для
 диспергування твердих
 продуктів і класифікації
 дрібнодисперсного млива.

С.В.Шевцов, А.А.Халатов, Фото О.Лісовського
С.В.Шевцов, А.А.Халатов, І.І.Борисов, Фото О.Лiсовського
В.M.Онiщенко

Для досліджень використовують газоаналізатори, газохроматографію, метод рідких кристалів, мікроперетворювачі теплового потоку, термоанемометри, сучасні методи візуалізації течій.


 •  Контакти   Стандарт W3C
CSS2.1  Стандарт W3C
HTML4.01  Незалежна оцінка
якості сайта  •