Відділ високотемпературної термогазодинаміки

Інституту   технічної   теплофізики IТТФ НАН   України     триколор union jack

• Новини   • Про нас   • Теми   • Нагороди   • Зв'язки   • База   • Видання   • Кадри   • Семінари  


Головні наукові напрями

•  Закручені і вихорові течії в каналах
•  Термогазодинаміка течій біля криволінійних поверхонь
 і в каналах
•  Поверхневі генератори вихорів
•  Двофазові обертові течії
•  Інтенсифікація теплообміну
•  Комп'ютерне моделювання гідродинаміки і тепломасообміну
•  Спалювання і газифікація твердого і рідкого палива


Термогазодинаміка течій біля
криволінійних поверхонь і в каналах

•  Гідродинаміка і теплообмін
  біля опуклої та вогнутої поверхні.
•  Вплив градієнту тиску, зовнішної
  турбуленції, вдуву і відсмоктування
  в примежевому шарі, стискання.
•  Плівкове та струйне
  охолодження поверхні.
•  Адаптація та релаксація
  примежевого шару.
•  Відцентрова нестійкість
  Тейлора-Гертлера та Діна.

Экспериментальна
ділянка, датчики і стенд
Фото C.Шевцова

 •  Контакти   Стандарт W3C
CSS2.1  Стандарт W3C
HTML4.01  Незалежна оцінка
якості сайта  •