Відділ високотемпературної термогазодинаміки

Інституту   технічної   теплофізики IТТФ НАН   України     триколор union jack

• Новини   • Про нас   • Теми   • Нагороди   • Зв'язки   • База   • Видання   • Кадри   • Семінари  


Головні наукові напрями

•  Закручені і вихорові течії в каналах
•  Термогазодинаміка течій біля криволінійних поверхонь
 і в каналах

•  Поверхневі генератори вихорів
•  Двофазові обертові течії
•  Інтенсифікація теплообміну
•  Комп'ютерне моделювання гідродинаміки і тепломасообміну
•  Спалювання і газифікація твердого і рідкого палива


Двофазові обертові течії

Тепломасообмін і гідродинаміка газорідинних обертових течій

Вихорові барботажні апарати: контактні пристрої з інтенсифікацією
процесів тепло- і масообміну в полях відцентрових масових сил

•  Швидкість обертання двофазового шару, діаметр
 бульбашок, поверхня контакту фаз, гідравлічний опір.
•  Теплообмін і масообмін.
•  Ефективність поглинання тонкодисперсного пилу.
•  Практичне використання вихорових барботажних апаратів.

вихоровий
барботажний
апарат
принципова
схема
вихорового
барботажного
апарату

Вихоровий барботажний апарат-
    технічні характеристикі:

•  Витрата газу до 20 000 нм³/год,
•  Співвідношення масових витрат
 газу і рідини 0,1...10,
•  Питома міжфазова поверхня
 800...1500 м²/м³,
•  Ефективність пиловловлювання 99,5%,
•  Час перебування газу- мілісекунди.

Патент України №23520А, 1998р.

Робота виконана за підтримки гранту
Королівського (наукового) товариства Лондону (Велика Британія).

 •  Контакти   Стандарт W3C
CSS2.1  Стандарт W3C
HTML4.01  Незалежна оцінка
якості сайта  •