Відділ високотемпературної термогазодинаміки

Інституту   технічної   теплофізики IТТФ НАН   України     триколор union jack

• Новини   • Про нас   • Теми   • Нагороди   • Зв'язки   • База   • Видання   • Кадри   • Семінари  


Головні наукові напрями

•  Закручені і вихорові течії в каналах
•  Термогазодинаміка течій біля криволінійних поверхонь
 і в каналах

•  Поверхневі генератори вихорів
•  Двофазові обертові течії
•  Інтенсифікація теплообміну
•  Комп'ютерне моделювання гідродинаміки і тепломасообміну
•  Спалювання і газифікація твердого і рідкого палива


Інтенсифікація теплообміну

Теплообмінник для турбін із
високим ККД і наднизькими
втратами тиску
Халатов А.А., Кобзар С.Г., Борисов І.І.

Теплообмінник для
мікротурбін з високим
ККД і наднизькими
втратами тиску,
розроблений і
виготовлений
співробітниками відділу.

Патент України
№58222А, 2003р.

Робота виконана
за підтримки Фонду
цивільних досліджень
і розвитку CRDF (США)

Частини теплообмінника
мікротурбін
Фото О.Лісовського


Рекуперативний
теплообмінник
із перехресним
током (25кВт)
і пластинчастими
робочими
поверхнями

Рекуперативний теплообмінник
із перехресним током (25кВт)
і пластинчастими
робочими поверхнями

 •  Контакти   Стандарт W3C
CSS2.1  Стандарт W3C
HTML4.01  Незалежна оцінка
якості сайта  •