Відділ високотемпературної термогазодинаміки

Інституту   технічної   теплофізики IТТФ НАН   України     триколор union jack

• Новини   • Про нас   • Теми   • Нагороди   • Зв'язки   • База   • Видання   • Кадри   • Семінари  


Головні наукові напрями

•  Закручені і вихорові течії в каналах
•  Термогазодинаміка течій біля криволінійних поверхонь
 і в каналах

•  Поверхневі генератори вихорів
•  Двофазові обертові течії
•  Інтенсифікація теплообміну
•  Комп'ютерне моделювання гідродинаміки і тепломасообміну
•  Спалювання і газифікація твердого і рідкого палива


Поверхневі генератори вихорів

Гідродинаміка та теплообмін у вузьких каналах
із сферічними та циліндричними заглибленнями

•  Теплообмін і гідравлічний опір, аналогія Рейнольдса.
•  Нестаціонарні явища біля поверхонь із генераторами вихорів.
•  Теплофізичні та техніко-економічні аспекти створення вихорових
  теплообмінників для рекуперації тепла викидних газів
  та інших технічних застосувань.
•  Керування відривом течії, осцилююче плівкове охолодження поверхні.

зразок
дослідної
поверхні
із серпками   зразок
дослідної
поверхні
із серпками   
зразок
дослідної
поверхні
із серпками

 •  Контакти   Стандарт W3C
CSS2.1  Стандарт W3C
HTML4.01  Незалежна оцінка
якості сайта  •