Відділ високотемпературної термогазодинаміки

Інституту   технічної   теплофізики IТТФ НАН   України     триколор union jack

• Новини   • Про нас   • Теми   • Нагороди   • Зв'язки   • База   • Видання   • Кадри   • Семінари  


Головні наукові напрями

•  Закручені і вихорові течії в каналах
•  Термогазодинаміка течій біля криволінійних поверхонь
 і в каналах

•  Поверхневі генератори вихорів
•  Двофазові обертові течії
•  Інтенсифікація теплообміну
•  Комп'ютерне моделювання гідродинаміки і тепломасообміну
•  Спалювання і газифікація твердого і рідкого палива


Закручені і вихорові течії в каналах

•  Здійснено великий обсяг експеріментальних та теоретичних досліджень
  у царині гідродинаміки, тепло- та масообміну вихорових ( лунки або
  серпки ) і закручених течій, що отримали міжнародне визнання.
•  Нові наукові результати: фізична структура та теплообмін, ламінарно-
  турбулентний перехід, нестійкість, формування вторинних течій,
  пригнічення турбулентності закруткою, "стиск" вихору та
  акумулювання у ньому енергії.

закрутка течії   генератор вихорів

Ці дослідження призвели до створення нових методів розрахунку,
високоточних комп'ютерних програм, розробці нових вихорових
технологій аерогідродинаміки, тепло- і масообміну.

Використання

Методи і програми розрахунку вихорових і закручених течій застосовують багато
проектних установ теплотехнічного, енергетичного та енергомашинобудівного
профілю(ЗМКБ "Прогрес",Запоріжжя;"Турбоатом",Харків;"Зоря"-"Машпроект",
Миколаїв; НВО "Труд" і "Сатурн", Росія; Армянська АЕС; Молдавська ДРЕС та ін.)

стратегічна
ракета РСМ-52
Охолоджувані
турбінні лопатки
Фото О.Лісовського

Вихорові технології аеротермодинаміки
(понад 100 патентів)

•  Понад 50 апаратів вихорового типу вико-
  ристано у теплоенергетиці, теплотехниці,
  машинобудуванні, хімічній технології
  (вихорові труби, насоси, ежектори та ін.),
•  Понад 40 апаратів і міні-ліній ультра-
  дісперсного подрібнення використано
  у 4 галузях промисловості,
•  Технологію циклонного охолодження
  застосовано для лопаток надпотужних
  енергетичних газових турбін
  (Solar Turbines, США,
  "Зоря"-"Машпроект", Україна),
•  Нові вихорові технології використано
  у створенні винищувачів родини Су-27
ОКБ ім. П.Й.Сухого, стратегічної ракети
  морського базування РСМ-52.

Винищувач
 Су-27/33/37
Двигун
АЛ-31Ф
вихорові труби,
насоси, ежектори,
Авторське свідоцтво 
СРСР №1763815, 1992р.,
Патент України 
№15442А, 1997р.
вихорова труба
Фото О.Лісовського

 •  Контакти   Стандарт W3C
CSS2.1  Стандарт W3C
HTML4.01  Незалежна оцінка
якості сайта  •